Logotyp: Gå till GITS startsida

Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Logotyp: Gå till Västra Götalandsregionens startsida
Logotyp: Gå till VästKoms startsida
Logotyp: Gå till startsidan för GITS

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Nyhetsarkiv GITS


 • Översyn av GITS omfattning och uppdrag samt ledning och styrning
  2012 etablerades Gemensam information- och tjänstesamordning (GITS) av VästKom och Västra Götalandsregionen (VGR) i enlighet med den rapport som togs fram på kommunsidan gällande förvaltningsorganisation för gemensamma IT-system. I linje med rapporten ska GITS vara organisationsneutral och värdera både regionens och länets 49 kommuners behov likvärdigt.Behov av samverkan och möjligheten att hålla samman frågorna har under tiden ökat bland annat utifrån den gemensam visionen om Framtidens Vårdinformationsmiljö (FVM), vision eHälsa 2025 och den välfärdsutmaning offentlig sektor står i, när färre ska ta hand om fler.I och med VGRs etablering av Koncernstab Digitalisering (2022 ) och det förberedande arbete som behöver göras kring Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) och införandet av optionerna i systemet Millenium har GITS ledningsgrupp beslutat om att en översyn ska göras för att säkerställa att GITS agerar på ett sätt som blir effektfullt för båda parter och som möjliggör en framtidssäkring.Läs mer om uppdraget här:Uppdragsbeskrivning Översyn av förvaltningsorganisation Gemensam information- och tjänstesamordning (GITS) 2022-2023.pdf (vgregion.se) Länk till annan webbplats.

 • Programmet klart för Digitalisering i praktiken
  Slutgiltigt program för konferensen Digitalisering i praktiken är nu satt. Ta del av genomförda brukarrevisioner kring SIP för barn och unga, aktuell forskning om Samverkan vid vårdplanering eller information om utredning och proposition kring Sammanhållen information inom vård och omsorg. Delta på plats i Trollhättan den 24 maj eller på distans
  Läs mer

 • Anmälan öppen till Digitalisering i praktiken
  Den 24 maj hålls konferensen digitalisering i praktiken inom hälsa, vård och omsorg. Övergripande program finns nu att ta del av och möjlighet till anmälan.
  Läs mer

 • Save the Date! 24 maj 2022
  Återigen planeras konferensen Digitalisering i praktiken inom hälsa, vård och omsorg. Temat för 2022 är - Krav och möjlighet att ta del av information
  Läs mer

 • GITS on Tour forsätter 2020
  Kom och träffa GITS och dess medarbetare. Vi kommer under 2020 fortsätta med våra möten runt om i Västra Götaland för att möjliggöra närmare dialog och utbyte för att öka samverkan.
  Läs mer
NYHETSARKIV

Adress:
Regionens Hus
40544 Göteborg

Besöksadress:
Regionens Hus
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131