Logotyp: Gå till GITS startsida

Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Logotyp: Gå till Västra Götalandsregionens startsida
Logotyp: Gå till VästKoms startsida
Logotyp: Gå till startsidan för GITS

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

IT-tjänsten SAMSA

SAMSA kallas IT-tjänsten som används gemensamt inom Västra Götaland för Samordnad vård- och omsorgsplanering. Tjänsten omfattar såväl vård- och omsorgs- som betalningsperspektivet och tillhandahålls av Oracle Health tidigare Cerner.

SAMSA IT-tjänst har cirka 20.000 aktiva användarkonton. Användarna av SAMSA arbetar inom kommun, slutenvård och regionfinansierad öppenvård såsom vårdcentral, rehab, specialistvård och habilitering. Verksamheter kan drivas i offentlig och privat regi.

SAMSA IT-tjänst har en verksamhetsdriven utveckling med verksamhetsrepresentanter från delregional vårdsamverkan i Västra Götaland, se organisation. SAMSA IT-tjänst utvecklas utifrån gemensamma överenskommelser, riktlinjer och rutiner i Västra Götaland och grundar sig på nationella lagar och föreskrifter. Nationella standards för terminologi och informationsstruktur beaktas. Utveckling sker i samverkan med Program Millennium

Adress:
Regionens Hus
40544 Göteborg

Besöksadress:
Regionens Hus
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131