Logotyp: Gå till GITS startsida

Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Logotyp: Gå till Västra Götalandsregionens startsida
Logotyp: Gå till VästKoms startsida
Logotyp: Gå till startsidan för GITS

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Statistik

Sammanställning statistik - Indikatorer för process uppföljning

Målet för vår gemensamma Överenskommelsen inom Västra Götaland är att Samverkan vid in- och utskrivning ska stärka den enskildes rätt till en trygg och effektiv utskrivning, stärka samordningen mellan huvudmän och verksamheter, minska antalet utskrivningsklara dagar - men också att arbetet ska vara tillitsskapande och utgå ifrån den enskildes behov.

Indikatorer för uppföljning är framtagna i samverkan med Västra Götalandsregionen och Västkom inom ramen för uppdraget Samordnad hälsa vård och omsorg. Statistiken tas fram av GITS operativ förvaltning och planen är att alla verksamheter ska få tillgång till en gemensamt framtagen statistik regelbundet, som kan vara ett stöd för utvärdering och fortsatt utveckling tillsammans.

Statistik och uppföljning finns på Vårdsamverkans sida. Se rubrik "Uppföljning/statistik" på följande länk: https://www.vardsamverkan.se/samverkanteman/trygg-och-effektiv-utskrivning-fran-sluten-vard/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om förändrad beräkningen av medelvärdet för ledtiden Utskrivningsklar till utskrivning i SAMSA Utdata Word, 46 kB.

Ärendestatistik, med information om betalningsgrundande dagar och ledtid, samt antal utskrivningsklara patienter per dag

Ärendestatistik uppdateras varje natt och finns tillgängligt för alla via länkarna nedan.
Viktigt! Läs först Instruktion_Lathund SAMSA Utdata i Power BI_v2.0 Pdf, 773 kB.

För VGR anställda:
Sök behörighet via Behörighetsportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., vid valet ”SAMSA Utdata rapporter”, bocka för ”SAMSA Externa rapporter”.
Har du själv inte behörighet till Behörighetsportalen, kontakta din chef.

Länk till rapporten: SAMSA Utdata Power BI rapport för VGR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För kommuner och privata vårdgivare:
Sök behörighet med blanketten "Ansökan om Användarbehörighet till SAMSA Utdata i PoweBI”
PDF: ”Ansökan om Användarbehörighet till SAMSA Utdata i PoweBI Pdf, 183 kB.”,
Word: ”Ansökan om Användarbehörighet till SAMSA Utdata i PoweBI Word, 55 kB.
Markera: Åtkomst till SAMSA Utdata, Power BI
OBS! Först krävs att du har en Microsoft mail-adress. Se sista sidan i Instruktion_Lathund SAMSA Utdata i Power BI_v2.0 Pdf, 773 kB.

Länk till rapporten: SAMSA Utdata Power BI rapport för kommuner o privata vårdgivare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Adress:
Regionens Hus
40544 Göteborg

Besöksadress:
Regionens Hus
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131