Logotyp: Gå till GITS startsida

Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Logotyp: Gå till Västra Götalandsregionens startsida
Logotyp: Gå till VästKoms startsida
Logotyp: Gå till startsidan för GITS

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

SIP Samordnad individuell plan

SIP i Västra Götaland

Samordnad individuell plan, SIP ska erbjudas alla oavsett ålder, diagnos, funktionsvariation eller behov och är den enskildes plan.

Erbjudande om SIP gäller när behov av gemensam planering uppstår av insatser mellan kommun och Västra Götalandsregionen samt vid utskrivning från sjukhus. Inom hälso- och sjukvård, socialtjänst samt skola och elevhälsa ställs det stora krav på samordning.

SIP är ett dokument och ett verktyg för samverkan, som ger en samlad beskrivning av den enskildes pågående och planerade insatser, från kommun och region samt andra aktörer. Arbetssättet skapar tydlighet och överblick och leder till förbättrad patientsäkerhet och tidsvinster.

Målgruppen för SIP är alla oavsett ålder, diagnos, funktionsvariation eller behov.

SIP för barn och unga

I Västra Götaland finns en särskild överenskommelse för barn och unga, ”Samverkan för barn och ungas hälsa – överenskommelse mellan Västra Götalands kommer och Västra Götalandsregionen”, där skolan tydligt inkluderas som jämbördig part i arbetet med SIP, så som socialtjänst och hälso-och sjukvård enligt lag.

Information för nya användare av SIP i SAMSA IT-tjänst finns på sidan SIP i SAMSA.

Läs mer om SIP i Västra Götaland på Vårdsamverkan Västra Götalands hemsida – Samordnad Individuell Plan - SIP Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Adress:
Regionens Hus
40544 Göteborg

Besöksadress:
Regionens Hus
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131