Logotyp: Gå till GITS startsida

Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Logotyp: Gå till Västra Götalandsregionens startsida
Logotyp: Gå till VästKoms startsida
Logotyp: Gå till startsidan för GITS

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Support

Inom SAMSA finns en supportorganisation med första och andra linjens support. Primärt kontaktas första linjens support (lokal support som du hittar till höger) som vid behov kontaktar andra linjens support (leverantör).

Behov av support eller användarstöd?

 1. Ta kontakt med er lokala support, se högerkolumn.
  Användare inom Privata vårdgivare, kontakta Cerner support direkt.
 2. Lokal support kontaktar vid behov Cerner Support.

Förutsättningar supportfunktion (2nd line)

 • Kontaktväg - samsa.cerner@helpdesk.easit.nu

 • Tillgänglig helgfria vardagar kl. 08:00 – 19:00.
  • Användarsstöd för frågor om SAMSA och behörighetshantering

 • Tillgänglig helgfria vardagar 07:00 – 19:00
  • Stopp, akuta fel eller incidenter

Driftstörning
Lokal Support

Sjukhus

Närhälsan

Kommun

Lokal support i egen kommun

Privat vårdgivare

Lokal support hos egen privat vårdgivare.
Finns ingen lokal support - kontakta Cerner Support.

Logga in i SAMSA

Adress:
Regionens Hus
40544 Göteborg

Besöksadress:
Regionens Hus
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131