Logotyp: Gå till GITS startsida

Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Logotyp: Gå till Västra Götalandsregionens startsida
Logotyp: Gå till VästKoms startsida
Logotyp: Gå till startsidan för GITS

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Information till verksamheter som visat intresse för att ansöka om behörighet till IT-tjänsten SAMSA för att kunna göra SIP digitalt.

Det är en spännande digital utveckling som sker och så är det även i SAMSA. Sedan 24 mars finns nu möjlighet för skolor att ansluta sig. Även verksamheter inom Regionhälsan har visat intresse att ansluta sig till SAMSA. Nya verksamheter inom Socialtjänsten har sedan tidigare denna möjlighet.

Innan behörighet till SAMSA söks vänder man sig till SIP-samordnaren eller motsvarande i delregionalt vårdsamverkansområde för att informera om att man avser använda SIP i SAMSA och få information om vilket stöd som kan ges i just ert område.

Vad behöver göras:

Tekniska förutsättningar

Ansökan om anslutning av verksamhet och användare

Utbildning

Finns inte personer som kan utbilda i användandet av SAMSA i er egen verksamhet kan ni rådgöra med delregional SIP samordnare för att tillsammans diskutera möjliga alternativ. Det bästa är om utbildningsfrågan går att lösa tillsammans med någon vårdgranne så att även lokala eller delregionala rutiner kan beaktas.

Utbildning av extern leverantör kan erbjudas till självkostnadspris. Kontakta info.samsa@vgregion.se för mer information.

Material för stöd och utbildning

SAMSA IT-tjänst

SIP i Västra Götaland

Support

  • Se information om support på GITS hemsida Länk

Adress:
Regionens Hus
40544 Göteborg

Besöksadress:
Regionens Hus
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131